Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska

Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska

Autor: Magdalena Budzyńska-Łazarewicz, Krzysztof Gajda (red.)
Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2017

Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska pod redakcją Magdaleny Budzyńskiej-Łazarewicz i Krzysztofa Gajdy to monografia poświęcona refleksji nad rolą i formą tekstów piosenek w ostatnich dziesięcioleciach. Tytuły poszczególnych części książki pochodzą z pieśni Źródło Jacka Kaczmarskiego i mają przede wszystkim charakter metaforyczny. Opisują jednak merytoryczny podział tekstów, powiązanych wspólnymi wątkami, czasem chronologią, tematyką lub celem badawczym. I tak część I (Ściany wąwozu) wiąże artykuły, mówiące o metodologii i historii badań tekstów w piosenkach, w części II (Tej rzeki historia) znalazły się teksty na różny sposób odnoszące się do problematyki pieśni bardowskiej, część III (Cienie drzew, ślady głazów) to spojrzenie na szczególne przypadki z historii polskiej piosenki. Część IV (Nurt po piachu się wije) uwzględnia spojrzenia badawcze odnoszone do nowszych zjawisk w polskiej twórczości słowno-muzycznej, zamyka zaś tom część V (Rozlewiska), poświęcona kontekstom, które pozostają w silnym związku z tematyką piosenki.

Ze wstępu

 

Spis treści

Ściany wąwozu

Magdalena Budzyńska-Łazarewicz, Stan badań nad piosenką w Polsce – próba uporządkowania

Jakub Osiński, Opozycja wiersz–piosenka wobec problematyki kompozycji dzieła literackiego

 

Tej rzeki historia

Kamil Dźwinel, Piosenka bardowska w perspektywie metodologicznej – seria pytań wyjściowych i kilku hipotez

Tomasz Rokosz, Twórczość lubelskich bardów – prolegomena

Paweł Marciniak, Za Kaczmarskim, czyli o przekładzie L’ivrogne Jacques’a Brela

Monika Konert-Panek, „Don’t follow leaders, watch the pawking metaws”.  Akcent Boba Dylana a tradycje muzyczne amerykańskiego Południa

Krzysztof Gajda, Bard. Kto to taki?

 

Cienie drzew, ślady głazów

Izolda Kiec, Dwanaście godzin z życia kobiety. Wokół piosenkowego mitu kobiety z sąsiedztwa

Piotr Łuszczykiewicz, Długi cień socrealizmu. O piosence produkcyjnej

 

Nurt po piachu się wije

Przemysław Zawrotny, Gra słowem w tekstach Lecha Janerki

Paweł Tański, „Tysiąc dużych wron”. O tekstach piosenek z płyty Weird Polonia zespołu Hotel Kosmos

Tomasz Florczyk, Nowa jakość liryki w polskim rapie – kilka uwag na temat autoironii w tekstach Taco Hemingwaya z płyt Trójkąt warszawski i Umowa o dzieło

Ewa Paczoska, Warszawskość jako temat i forma w piosence ostatnich lat

 

Rozlewiska

Jacek Nowakowski, Od Polovirusa do Polskiego gówna. Tymona Tymańskiego deskrypcja rzeczywistości i de(kon)strukcja muzycznych i filmowych gatunków

Michał Traczyk, Komiksowa re-/de-konstrukcja piosenki

 

Zamów