Rada naukowa

dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Anna Gemra (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Mikołaj Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

prof. dr hab. Izolda Kiec (przewodnicząca, Instytut Kultury Popularnej, Poznań)

dr hab. Jerzy Szyłak (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr hab. Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski)