Recenzenci

dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Paweł Tański (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

dr hab. Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski)