Redakcja

Bogusława Bronowicka

Urszula Putyńska

Mateusz Torzecki (sekretarz redakcji)

Michał Traczyk (redaktor naczelny)


Adres redakcji:

kontakt@fundacja-ikp.pl

„Studia z Kultury Popularnej”
ul. Geodetów 30
60-447 Poznań