Komiks

  • Promocja!

    Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu

    49.00 35.00

    Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu jest pierwszą na polskim gruncie próbą omówienia sposobów profesjonalnego badania elementów kompozycyjnych komiksu z perspektywy kognitywistyki, czyli nauki, którą interesują procesy poznawcze, emocje i potencjał ludzkiego mózgu mierzącego się z ogromem docierających doń informacji.

    Paweł Gąsowski, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badacz i znawca komiksu, ale i prawdziwy fan tej formy popkultury, za cel postawił sobie odpowiedź na pytanie, jakie mechanizmy decydują o tym, że lektura komiksu jest fascynującym procesem i doświadczeniem multimodalnym.

    • Autor: Paweł Gąsowski
    • Miejsce wydania: Poznań
    • Rok wydania: 2016
    • Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej
    Dodaj do koszyka