Piosenka

W 2004 roku, w ramach powołanej do istnienia rok wcześniej Pracowni Literatury i Sztuk Popularnych, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową W teatrze piosenki. Konferencję, która w założeniu miała konsolidować środowiska badaczy, krytyków i twórców, miała zainicjować systematyczne badania nad najbardziej popularną formą współczesnej kultury. Z okazji konferencji przygotowaliśmy specjalny numer pisma „Trubadur Polski”, będący nawiązaniem do …

Arykuły