Archiwum Kultury Popularnej

Archiwum Kultury Popularnej służy zbieraniu i opracowywaniu materiałów źródłowych i dokumentów o charakterze bibliograficznym, programowym, krytycznym i badawczym oraz wypowiedzi autotematycznych poświęconych formom i gatunkom kultury popularnej w jej rodzimej wersji. Gromadzony materiał stanowić ma podstawę prowadzenia badań naukowych nad tą sferą życia artystycznego (ale także społecznego, politycznego, gospodarczego itp.).

Celem projektu Archiwum Kultury Popularnej jest ukazanie swoistości polskiej popkultury, ale i jej związków ze zjawiskami pojawiającymi się na świecie. Edycja materiałów źródłowych ma służyć pracy badawczej nad historią i teorią dominującej we współczesnym dyskursie kultury. Jest jednocześnie utrwaleniem ważnej sfery dziedzictwa narodowego i kultury narodowej, dotąd – między innymi ze względu na ograniczoną dostępność materiałów źródłowych – często pomijanej w refleksji nad epoką, dziejami kultury, artystyczną twórczością. Jednocześnie projekt ten ma służyć popularyzacji i zrozumieniu zjawisk tworzących współczesną kulturę popularną.

Bibliografia „Świata Młodych”

Celem projektu jest opracowanie bibliograficzne zawierające pełne zestawienie publikacji zawartych we wszystkich numerach pisma „Świat Młodych” (1949-1993). Zestawieniu towarzyszyć będzie sukcesywnie uzupełniane opracowanie merytoryczne.

Podjęcie opracowania bibliografii „Świata Młodych” wynika z przekonania o ważnej kulturotwórczej i edukacyjnej roli tego pisma dla wielu pokoleń współczesnych odbiorców, w tym badaczy, artystów, publicystów i dziennikarzy, którzy rozpoczynali swoją edukację kulturową od lektury „Świata Młodych”. Nie sposób mówić o specyfice polskiej popkultury i badań nad kulturą popularną, nie uwzględniając przemian, jakie zachodziły na łamach tego najważniejszego dla polskiej kultury młodzieżowej tygodnika.

Bibliografia będzie podstawą do opracowania monograficznego, w którym opisane zostaną: przemiany społeczno-kulturowe towarzyszące wydawaniu pisma w latach 1949-1993; ewolucja światopoglądowa, tworzenie się kultury młodzieżowej (moda, muzyka popularna, środowiskowy żargon) i dziennikarskiej; przemiany gatunków kultury popularnej, publikowanych na łamach „Świata Młodych” (komiksu, powieści popularnej i młodzieżowej).

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie, tworzona wspólnie z „Zeszytami Komiksowymi”, ma stanowić kompleksową bibliografię tekstów poświęconych komiksowi, które ukazały się w Polsce.