Komiks i jego konteksty

Komiks i jego konteksty

Autor: Izolda Kiec, Michał Traczyk (red.)
Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2014

Paronat medialny:

       

Z artykułów zgromadzonych w tomie Komiks i jego konteksty przebija wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej. Ich autorzy wydeptują własne ścieżki, czasem się spotykając, czasem korzystając ze wskazówek i map (różnych metod i inspiracji), każdorazowo eksplorując nowe obszary badań bądź odświeżając to, co już odkryte. Łączy ich doświadczenie – wspólnie bowiem zaznaczają wyraźny punkt na mapie polskiego komiksoznawstwa.

SPIS TREŚCI

I. WOKÓŁ TEORII I HISTORII KOMIKSU

Jerzy Szyłak, To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka – komiks – picturebook (medium czy media)

Wojciech Birek, Po co nam stylistyka komiksu

Ksenia Frąszczak, Webkomiks – problematyzacja definicji

Matylda Sęk, Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości

Piotr Klonowski, Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego oraz Sport i Pielęgnacja Marcina Maciejowskiego – dwa spojrzenia na polską rzeczywistość po-transformacyjną przez pryzmat popkultury

Tomasz Marciniak, Komiks historyczny w Polsce między dydaktyką a propagandą. Dokonania i perspektywy

Adam Rusek, „Relax” (1976-1981): krótka historia magazynu komiksowego

II. KOMIKS WOBEC INNYCH FORM KULTURY

Magdalena Lachman, Między (dez)aprobatą a inspiracją. O recepcji komiksu w kręgu (około)literackim

Stefano Damato, Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła Go Nagai-Ego

Damian Kaja, Komiks amerykański w kontekście telewizji. Prolegomena

Paweł Panic, Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up

Tomasz Misiak, Krótka wariacja na temat wrażliwości komiksowej w filmie animowanym

Bartłomiej Oleszek, Komiks w teatrze. Od scen radiowych i telewizyjnych do performansu

Michał Traczyk, Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?

Mateusz Torzecki, Rock ilustrowany – historia obwolut z innego wymiaru

Arkadiusz Adamczuk, Znaczenie inspiracji sztuką w twórczości Milo Manary

Ewelina Kwiatkowska, Komiks w szkle sparafrazowany

III. INTERPRETACJE

Paweł Gąsowski, Komiks – zwierciadło kultury w stanie i wobec rewolucji

Bernadetta Matuszak-Loose, Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?

Izolda Kiec, Komiks, historia i kobiecość „na wymiar”

Maria Delimata, Zsazsa Zaturnnah – filipińska intrapłeć w komiksie

Przemysław Zawrotny, Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie

Natalia Kućma, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna

Przemysław Kołodziej, Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i format amerykańskiego serialu komiksowego

 

Przeczytaj o książce: