Agnieszka Osiecka

W 2000 roku nakładem Instytutu Historii UAM w Poznaniu ukazała się książka Izoldy Kiec Złodzieje szczęścia, czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie. Publikacja ta zapoczątkowała nasze badania nad twórczością wybitnej autorki – tekstów piosenek, wierszy, opowiadań, powieści, musicali i utworów dla dzieci. W 2003 roku seminarzyści prof. Kiec z poznańskiej polonistyki przygotowali pod jej opieką …

Arykuły