Kabaret

W 1997 roku Izolda Kiec po raz pierwszy przygotowała cykl wykładów dla studentów polonistyki UAM, poświęcony historii i teorii kabaretu. Tematyka, która pozwoliła jej połączyć kompetencje literaturoznawcy i teatrologa, jest też jej osobistą fascynacją, a to połączenie – pierwiastka naukowego i osobistego stało się sposobem na uprawianie badań naukowych, na inicjowanie dialogu z odbiorcą. Między …

Arykuły