Agnieszka Osiecka

Agnieszka Osiecka

W 2000 roku nakładem Instytutu Historii UAM w Poznaniu ukazała się książka Izoldy Kiec Złodzieje szczęścia, czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie. Publikacja ta zapoczątkowała nasze badania nad twórczością wybitnej autorki – tekstów piosenek, wierszy, opowiadań, powieści, musicali i utworów dla dzieci. W 2003 roku seminarzyści prof. Kiec z poznańskiej polonistyki przygotowali pod jej opieką merytoryczną monografię zbiorową Agnieszka Osiecka o kobietach, mężczyznach i o świecie (pod redakcją Piotra Derlatki, Anny Lambryczak i Michała Traczyka), która pokazuje dorobek Osieckiej z rozmaitych punktów widzenia – tematów i problemów, wokół których oscylowały wszystkie artystyczne wypowiedzi pisarki: wątków autobiograficznych i kreacji legendy, relacji z mężczyznami, sposobów oswajania historii, polityki i codzienności.

Izolda Kiec promuje twórczość Osieckiej podczas wykładów kursowych dla studentów polonistyki oraz kulturoznawstwa, podczas wykładów otwartych (między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku) oraz publikując teksty poświęcone autorce lub inspirowane jej utworami. W 2011 roku na zaproszenie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego wzięła udział w konferencji naukowej Po prostu Agnieszka w 75. rocznicę urodzin poetki. Publikując monografię poświęconą śpiewającym i piszącym polskim wokalistkom, wskazała na ważną rolę Osieckiej w kształtowaniu tożsamości współczesnych kobiet poprzez umieszczenie w tytule książki cytatu z jednego z najpiękniejszych jej wierszy: „W szarej sukience…”

Refleksja nad twórczością Agnieszki Osieckiej jest nieustannym źródłem pomysłów badawczych, zainspirowała nasze zainteresowania i naukowe rozważania nad kulturą popularną – piosenką, kabaretem…