Piosenka

Piosenka

W 2004 roku, w ramach powołanej do istnienia rok wcześniej Pracowni Literatury i Sztuk Popularnych, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową W teatrze piosenki. Konferencję, która w założeniu miała konsolidować środowiska badaczy, krytyków i twórców, miała zainicjować systematyczne badania nad najbardziej popularną formą współczesnej kultury.

Z okazji konferencji przygotowaliśmy specjalny numer pisma „Trubadur Polski”, będący nawiązaniem do wydawanego sto lat wcześniej pod tym właśnie tytułem poczytnego magazynu poświęconego piosence. Po konferencji ukazał się tom monograficzny pod redakcją Izoldy Kiec i Michała Traczyka.

Michał Traczyk kontynuował swe zainteresowania poezją w piosence, publikując w 2009 roku autorską książkę poświęconą temu zagadnieniu „od Tuwima do Świetlickiego”. W 2010 roku wraz z Krzysztofem Gajdą przygotował tom artykułów na temat Jacka Kaczmarskiego Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji (Wydawnictwo MG). W grudniu 2013 roku na zaproszenie Katedry Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego, organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tuwim bez końca, wygłosił referat Po co piosence poezja Tuwima. I także – pisząc o komiksie, nie zapomina o muzyce i piosence.

W ramach Archiwum Kultury Popularnej będziemy sukcesywnie zamieszczać bibliografię źródeł polskiej piosenki oraz zdigitalizowane teksty źródłowe – począwszy od najwcześniejszych, z przełomu XIX i XX wieku, wspomnień oraz refleksji teoretycznej nad piosenką.