Wielkopolskie Mikrohistorie

Wielkopolskie Mikrohistorie

Seria Wielkopolskie Mikrohistorie została zapoczątkowana w roku 2015 przez Fundację Instytut Kultury Popularnej w przekonaniu, że są w historii Poznania i regionu takie tematy, zdarzenia i opowieści, które ulegają zapomnieniu, które odchodzą w niepamięć, a zasługują i mają szansę w wartościowy sposób kształtować pamięć historyczną i kulturową mieszkańców Wielkopolski/ Poznania, ich zbiorową tożsamość, poczucie przynależności do małej, wielkopolskiej/ poznańskiej ojczyzny. Ocalanie i utrwalanie tych historii jest jednym z priorytetowych celów Fundacji, działającej w Poznaniu, angażującej do współpracy wybitnych specjalistów, znawców dziejów Poznania i Wielkopolski oraz historii Polski i rodzimej kultury. Pierwszą „poznańską” publikacją Instytutu była obszerna monografia Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku Olgierda Kieca (2015, dotacja MNiSW), wyróżniona Nagrodą Józefa Łukaszewicza na najlepszą książkę 2015 roku poświęconą Poznaniowi. Do tej samej Nagrody nominowana była pierwsza książka sygnowana nazwą serii Wielkopolskie Mikrohistorie – Izoldy Kiec Czy chce Pan być powieszony w sympatycznem towarzystwie? Czyli poznańskie kabarety artystyczne dwudziestolecia międzywojennego (2015, dotacja Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania). Tom drugi serii to książka Alicji Przybyszewskiej „Elitarny utylitarysta”. Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908) (2016, dotacja Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania). Książki z serii Wielkopolskie Mikrohistorie mają charakter naukowy i popularnonaukowy, popularyzują często niszowe badania i poszukiwania źródłowe związane z historią Poznania i Wielkopolski. Upowszechniają je w sposób atrakcyjny dla czytelnika, w starannej oprawie graficznej, w miarę możliwości opatrzone ilustracjami – dokumentacją archiwalną, materiałami prasowymi, fotografiami i in.

Kolejnymi książkami planowanymi w serii Wielkopolskie Mikrohistorie są:

1) wspomnienia poznańskiego pastora Johannesa Staemmlera;

2) biografia Ignacego Mosia (1917-2001), założyciela i kustosza Muzeum Henryka Sienkiewicza;

3) utwory wybrane Romana Tadeusza Wilkanowicza (barda powstania wielkopolskiego);

4) materiały prasowe poświęcone Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku.