Nosowska. Piosenka musi posiadać tekst. Wokół twórczości Katarzyny Nosowskiej

Nosowska. Piosenka musi posiadać tekst. Wokół twórczości Katarzyny Nosowskiej

Autor: J. Kurpisz i K. Ziętek (red.), I. Kiec (opieka naukowa)
Wydawnictwo: Wydawnictwo MG
Miejsce i rok produkcji: Warszawa 2008

Książka Nosowska. Piosenka musi posiadać tekst jest rezultatem przekonania autorów o wybitnych wartościach artystycznych dokonań jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek. Próbą ich opisania i zinterpretowania. Autorzy uznają, że twórczość Katarzyny Nosowskiej to nie tylko przejaw współczesnej kultury popularnej, lecz także kultury literackiej oraz tzw. kultury kobiecej. To indywidualny głos artystki, wnikliwej, krytycznej i współczującej zarazem obserwatorki rzeczywistości, kreującej własny niepowtarzalny świat. Twórczość Nosowskiej jest dowodem na to, że także w dziedzinie piosenki możliwe jest osiągnięcie statusu autentycznej, silnie zakorzenionej w codzienności sztuki. Drugi cel, jaki przyświeca niniejszej publikacji, to próba udowodnienia, iż badacze wywodzący się z kręgów akademickich, wyposażeni w profesjonalne narzędzia analizy i interpretacji sztuki, chcą i mogą uczestniczyć w opisywaniu zjawisk kultury popularnej. Że wiedza nie jest przeszkodą w emocjonalnym (fanowskim) odbiorze, że żargon naukowy nie jest nieodzowny podczas formułowania badawczych tez i przemyśleń. Że namysł nad dominującą kulturą współczesności nie może omijać sal uniwersyteckich.