Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego

Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego

Autor: Michał Traczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2009

Kilkadziesiąt lat, które minęły od powstania pierwszych kompozycji do tekstów poetyckich nadwornego kompozytora krakowskiej Piwnicy pod Baranami Zygmunta Koniecznego, to czas swoistej symbiozy poezji i piosenki. Czas, co roku właściwie przynoszący nowe propozycje z zakresu poezji śpiewanej. Dość szybko utrwala się zwyczaj sięgania po wiersze przez twórców muzyki popularnej, zainteresowanie piosenką wykazują także poeci kolejnych pokoleń literackich, próbujących swych sił w pokrewnym poezji gatunku lirycznym. To wszystko, o czym traktuje niniejsza książka, świadczy o tym, że poezji i piosenki nie można postrzegać w kategorii przeciwieństwa, ale raczej dopełnienia. Więcej – wzajemnego ocalenia. Pierwsza część publikacji pokazuje bowiem, w jaki sposób poezja, dzięki zaangażowaniu poetów w kształtowanie tekstowej strony piosenkowej twórczości, ocala piosenkę, czyniąc z niej wartościowy wyraz artystyczny. Druga część dla odmiany mówi o tym, w jaki sposób, dzięki całkowitej odmianie sytuacji komunikacyjnej, piosenka ocala poezję, dając jej możliwość funkcjonowania w szerokim obiegu społecznym. Całość uzupełniona została rozważaniami na temat problemów genologicznych i terminologicznych – z jednej strony, z drugiej – zjawiska poetyckiego patronowania kolejnym pokoleniom polskiej popkultury.

   Spis treści

Zamiast wstępu. Poezja śpiewana – problemy genologiczne i terminologiczne

Poeci wobec piosenki

Na usługach piosenki. Julian Tuwim

Odmasowienie piosenki

Leszek Aleksander Moczulski

Ewa Lipska

Leszek Długosz

Stanisław Grochowiak

Przymierze poezji i piosenki. Marcin Świetlicki

Kompozytorzy wobec poezji

Wobec romantycznego dziedzictwa. Zygmunt Konieczny

W kręgu impresjonistycznych inspiracji. Marek Grechuta

Z poetów uwielbiam Norwida. Czesław Niemen

W postmodernistycznym teatrze piosenki. Jerzy Satanowski

Post Scriptum: Poezja w piosence po roku 1989

Zamiast zakończenia. Poeci pokoleń popkultury

Konstanty Ildefons Gałczyński

Cyprian Kamil Norwid

Zbigniew Herbert

Edward Stachura

Władysław Broniewski