W POSZUKIWANIU POLSKICH SUPERBOHATERÓW – polski komiks w służbie edukacji kulturalnej

W POSZUKIWANIU POLSKICH SUPERBOHATERÓW – polski komiks w służbie edukacji kulturalnej

Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Miejsce i rok produkcji: 19-23 X 2015 Smólnik-Kruszyn-Krotoszyn-Wronki-Witkowo

Projekt edukacyjny „W poszukiwaniu polskich superbohaterów – polski komiks w służbie edukacji kulturalnej” odkrywa ważny i atrakcyjny dla młodego czytelnika element narodowego dziedzictwa kulturowego, jakim są polskie komiksy. Zmusza między innymi do zastanowienia się nad kształtem i znaczeniem polskiego etosu bohatera, a także nad specyfiką polskiego kodu kulturowego. Istotnym celem projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, zwłaszcza eksponowanie twórczości polskich autorów. Skierowanie projektu do mieszkańców małych miast i wsi umożliwia kontakt z kulturą i aktywne w niej uczestnictwo tych dzieci, które z powodów barier ekonomicznych i przestrzennych nie mają dostępu ani okazji do obcowania z kulturą narodową i jej twórcami.

Projekt obejmuje spotkania zarówno z uczniami, jak i z ich nauczycielami. Dzieci zapoznają się z tradycją komiksu superbohaterskiego w wersji amerykańskiej (dr Aleksander Gniot) i rodzimej (dr Michał Traczyk) oraz biorą udział w warsztatach prowadzonych przez dr. Tomasza Samojlika (autora poczytnych komiksów dla młodych czytelników: Bartnik Ignat i skarb puszczy, Powrót rzęsorka, Norka zagłady, Ryjówka przeznaczenia, Żubr Żorż, Ostatni Żubr), podczas których przygotowują projekty postaci własnych superbohaterów i krótkie komiksy z ich udziałem. Wszystkie prace wykonane przez uczniów opublikowane zostaną na stronie projektu (www.polskisuperbohater.pl). Oprócz tego czeka na uczniów atrakcja w postaci Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu; po rozmowie o historii komiksu i po wysiłku twórczym dzieci będą mogły pogrążyć się w lekturze zarówno ulubionych komiksów, jak i poznać nowe publikacje gromadzone przez pracowników BU.

Nauczyciele podczas spotkania z metodykiem (mgr Julia Karczewska) poznają polski komiks od strony teoretycznej, zyskują narzędzia, które umożliwią im wykorzystanie konkretnych tytułów w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Więcej na stronie projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_1cmyk         Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-czerwone