Trubadur Polski

Trubadur Polski

Miejsce i rok produkcji: 22-24 listopada 2004, numer specjalny, pismo wydane z okazji konferencji naukowej "W teatrze piosenki"
Plik do pobrania: 90, 90, 05.trubadur, 05.trubadur.pdf, 1957460, https://fundacja-ikp.pl/wp-content/uploads/2016/12/05.trubadur.pdf, https://fundacja-ikp.pl/publikacja/trubadur-polski/05-trubadur/, , 1, , , 05-trubadur, inherit, 89, 2016-12-13 21:31:58, 2016-12-13 21:31:58, 0, application/pdf, application, pdf, https://fundacja-ikp.pl/wp-includes/images/media/document.png

„Trubadur Polski. Tygodnik artystyczny” (od czasu do czasu dwutygodnik) ukazywał się od 1907 do 1926 roku w Warszawie. Miejsce wydawania (adres redakcji: Chmielna 62) jest istotne o tyle, iż w 1926 roku „Trubadur Polski” przekształcił się w „Trubadura Warszawy”, by następnie w roku 1935 zmienić nazwę na „Do Re Mi. Trubadur Polski: ilustrowany tygodnik artystyczno-literacki”. Redagowane przez Wacława Klimowicza niewielkiej objętości (8 stron) pismo zamieszczało na swych łamach, jak zachwalał jego redaktor: „Największe śpiewy z operetek, Kuplety, Monologi, Deklamacje, Djalogi, z repertuaru pierwszorzędnych humorystów polskich”, zajmujące większość miejsca w „Trubadurze”, a obok nich: adresy lokali rozrywkowych, kabaretów, zapowiedzi występów artystycznych i przedstawień oraz w miarę upływu czasu również recenzje z tych ostatnich – odzwierciedlając gusty przeciętnych, nie zawsze wybrednych, odbiorców kultury. Wybór „Trubadura” na naszego „patrona” – pisma ukazującego się z okazji konferencji naukowej zatytułowanej W teatrze piosenki – jest swego rodzaju żartem, ale jednocześnie wyrazem sympatii dla tych właśnie kręgów kultury, które wciąż czekają na uznanie naukowych i artystycznych elit.