W teatrze piosenki

W teatrze piosenki

Autor: Izolda Kiec, Michał Traczyk (red.)
Wydawnictwo: Poznańskie Studia Polonistyczne
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2005

Książka napisana przez badaczy kultury popularnej, reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce. Jest wielogłosem w sprawie najbardziej demokratycznej formy kultury: piosenki, która dotąd nie doczekała się na rodzimym gruncie monograficznego opracowania. Zebrane teksty zostały podzielone na cztery działy:

  1. W obronie piosenki, obejmujący wypowiedzi skupiające się na fenomenie zjawiska, zmierzające w kierunku definicji i określenia istoty piosenki.
  2. W świecie idei i ideologii, rozumianych bardzo szeroko, począwszy od wątków społecznych, politycznych i światopoglądowych, aż po problemy sztuki – zarówno „czystej”, jak i zaangażowanej.
  3. W teatrze inscenizacji, zawierający teksty dotyczące piosenki nie tylko jako tworu przeznaczonego „do słuchania”, ale też „do patrzenia”, czyli omawiające zjawisko teatru piosenki w pełni tej formuły znaczeniu.
  4. W teatrze słowa, gdzie zamieściliśmy artykuły podkreślające istotę piosenkowego słowa jako istotnego – zarówno społecznego, politycznego i egzystencjalnego, jak i artystycznego – przekazu.

SPIS TREŚCI

Izolda Kiec, Michał Traczyk, Wstęp

W OBRONIE PIOSENKI

Wojciech Józef Burszta, Kultura i muzyka popularna: ujęcie kulturoznawcze

Joanna Maleszyńska, O pocieszeniu jakie daje piosenka

Bogdan Walczak, Piosenka jest dobra na wszystko. (O języku piosenki uwagi wstępne)

Dorota Fox, Jarmark piosenek. Kariera piosenki w kabaretach i rewiach dwudziestolecia międzywojennego

W ŚWIECIE IDEI I IDEOLOGII

Izolda Kiec, Kobiety w teatrze piosenki. Renata Przemyk i Kayah

Daniel Wyszogrodzki, Folk muzyką ostatnich bardów

Mariusz Kraska, Kult groteski. O polityce i politykach w tekstach Kazika Staszewskiego

Mikołaj Jazdon, Piosenka w polskim filmie dokumentalnym lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

Krzysztof Kozłowski, Beethoven i chuligani. Deszczowa piosenka w Mechanicznej pomarańczy Stanleya Kubricka

Marcin Rychlewski, Autentyzm kontra forma, czyli pierwiastki ludowe i modernistyczne w kulturze rocka

W TEATRZE INSCENIZACJI

Paweł Gogler, Wokół koncertu rockowego

Rafał Szczerbakiewicz, The Way It Was. Sceniczne strategie Elvisa Presleya 1954-1977

Wiesław Godzic, Teledysk, poezja, teatr – przypadek Grzegorzka/Kory

Jacek Nowakowski, O wideoklipach Björk w reżyserii Michela Gondry’ego

Piotr Derlatka, O Królowej Nocy Janusza Radka

Michał Traczyk, W teatrze piosenek. O Zanim będziesz u brzegu Jerzego Satanowskiego

Krzysztof Gajda, Piosenki w teatrze, czyli o Galerii Jacka Kaczmarskiego i Wojciecha Kościelniaka

Roman Dziewoński, Efekt końcowy – kuchnia piosenki kabaretowej

W TEATRZE SŁOWA

Adam Poprawa, Beatlesi Barańczaka

Piotr Śliwiński, W gorszej formie? O piosenkach Marcina Świetlickiego

Barbara Podmiotko, Życie opowiedziane piosenką. Szkic do portretu Barbary, poetki francuskiej piosenki

Zbigniew Kaźmierczyk, Licentia poetica wieszcza z gitarą

Krzysztof Hoffmann, Sens do muzyki. Glosa o melicznej poezji Jacka Kaczmarskiego

Krzysztof Gozdowski, Nie tylko o Kadyszu Aleksandra Galicza