Zeszyty Komiksowe

Zeszyty Komiksowe

Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2004-

„Zeszyty Komiksowe” są jedynym polskim magazynem popularnonaukowym, istniejącym od 2004 roku, stanowiącym platformę wymiany myśli i kształtującym dyskurs komiksoznawczy w Polsce,
popularyzującym komiks i edukującym Polaków w zakresie sztuki komiksowej, kładąc szczególny nacisk na wartościowe realizacje, rzetelne i merytoryczne opracowania i analizy oraz przybliżanie czytelnikom ważnych i aktualnych trendów w badaniach nad tym gatunkiem artystycznym.

Nakładem Instytutu Kultury Popularnej ukazały się dotychczas drugie wydania numerów:

 

oraz we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu:

                 

           

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.