Komiks

W 2010 roku Michał Traczyk został zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Komiksowych” (od 2019 roku pełni funkcję redaktora naczelnego), włączając komiks w obszar naszych zainteresowań badawczych. Naturalnymi konsekwencjami tego kroku były nie tylko kolejne publikacje w pracach zbiorowych (w tym w książce KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, będącej pierwszą polską monografią zbiorową …