Upowszechnianie nauki

Jednym z celów Fundacji jest upowszechnianie nauki, polegające na udostępnianiu i popularyzowaniu badań naukowych zarówno tych poświęconych opisaniu i analizie zjawisk kultury popularnej, jak i dotyczących historii oraz kultury Wielkopolski (projekt Wielkopolskie Mikrohistorie), a także innych, ukazujących nieodkryte dotąd, inspirujące rejony dawnej i współczesnej kultury i tradycji. Długofalowym projektem o charakterze bibliograficzno-źródłowym, służącym pomocą w …