Komiks

Komiks

W 2010 roku Michał Traczyk został zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Komiksowych” (od 2019 roku pełni funkcję redaktora naczelnego), włączając komiks w obszar naszych zainteresowań badawczych. Naturalnymi konsekwencjami tego kroku były nie tylko kolejne publikacje w pracach zbiorowych (w tym w książce KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, będącej pierwszą polską monografią zbiorową poświęconą komiksowi) i udział w konferencjach, ale również działania redakcyjne i organizatorskie. W 2016 roku ukazała się autorska książka Traczyka Komiks na świecie i w Polsce.

W listopadzie 2012 roku Michał Traczyk zorganizował ogólnopolską konferencję naukową Komiks wobec zjawisk kultury popularnej, której pokłosiem jest pierwsza publikacja Wydawnictwa Instytut Kultury Popularnej zatytułowana Komiks i jego konteksty (2014, pod redakcją Izoldy Kiec i Michała Traczyka). Rok później podjął się redagowania serii Refleksje i analizy Wydawnictwa Centrala (ukazały się dwie książki: Łukasza Kowalczuka, TM-Semic. Największe komiksowe wydawnictwo lat dziewięćdziesiątych w Polsce, 2013; oraz Wojciecha Birka, Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje, 2014).

Od 2010 roku Michał Traczyk jest również redaktorem Kopalni Wiedzy o Komiksie (w 2014 przemianowanej na Polską Bibliografię Wiedzy o Komiksie), która powstaje we współpracy Fundacji z „Zeszytami Komiksowymi” oraz Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, stanowiąc najpełniejszą bazę bibliograficzną tekstów poświęconych komiksowi, które ukazywały i ukazują się w Polsce.

Od roku akademickiego 2014/2015 Fundacja jest wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu organizatorem Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu – rocznego cyklu otwartych wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni z całego kraju. W 2016 roku nakładem Fundacji i Biblioteki Uniwersyteckiej ukazał się pierwszy tom serii Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu (pod redakcją Michała Traczyka i Rafała Wójcika) zatytułowany Komiks. Wokół warstwy wizualnej (pod redakcją Justyny Czai i Michała Traczyka).

Od 2018 roku siłami Fundacji i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu we współpracy z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM organizowany jest Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej – impreza poświęcona promocji szeroko rozumianej sztuki komiksowej, łącząca w sobie naukową refleksję z zabawą i rozdawaniem darmowych publikacji przygotowywanych specjalnie na tę okazję.