Upowszechnianie nauki

Upowszechnianie nauki

Jednym z celów Fundacji jest upowszechnianie nauki, polegające na udostępnianiu i popularyzowaniu badań naukowych zarówno tych poświęconych opisaniu i analizie zjawisk kultury popularnej, jak i dotyczących historii oraz kultury Wielkopolski (projekt Wielkopolskie Mikrohistorie), a także innych, ukazujących nieodkryte dotąd, inspirujące rejony dawnej i współczesnej kultury i tradycji.

Długofalowym projektem o charakterze bibliograficzno-źródłowym, służącym pomocą w prowadzeniu badań naukowych nad formami popkultury, jej historią i diagnozą stanu współczesnego jest Archiwum Kultury Popularnej.

Inicjatywą wydawniczą mającą na celu popularyzację nauki jest stworzenie profesjonalnego pisma „Studia z Kultury Popularnej”, nawiązującego do najlepszych wzorców naukowego czasopiśmiennictwa w rodzimej wersji – „Pamiętnika Literackiego” i „Pamiętnika Teatralnego”. Poziom merytoryczny „Studiów” zapewnia Rada Naukowa złożona ze specjalistów zajmujących się refleksją nad kulturą popularną, reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe w naszym kraju. W przygotowaniu pierwszy numer pisma: Prolegomena do dziejów kultury popularnej w Wielkopolsce.

W ramach działalności upowszechniającej wyniki badań naukowych publikujemy monografie autorstwa wybitnych specjalistów, poświęcone istotnym problemom naszej historii i tradycji, wciąż żywych we współczesności.