Komiks. Wokół warstwy wizualnej

Komiks. Wokół warstwy wizualnej

Autor: Justyna Czaja, Michał Traczyk (red.)
Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej / Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Miejsce i rok produkcji: Poznań 2016

Trudno sobie wyobrazić pisanie o komiksie bez dostrzeżenia w jakimś, choćby nikłym stopniu także najważniejszej, bo najbardziej widocznej komiksowej warstwy – ułożonych sekwencyjnie obrazków z ich bogactwem, różnorodnością przedstawień i całą gamą niuansów odsłaniających się stopniowo, wprost proporcjonalnie do lekturowych doświadczeń czytelników.

Przed autorami został postawiony problem (bardzo ogólnie zarysowany) do pokonania – zmierzyć się z opisem, analizą, interpretacją skupioną na rysunku, na jego roli w kształtowaniu komiksowego przekazu. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób podejdą do tej kwestii przedstawiciele różnych środowisk naukowych, różnych dyscyplin, cechujący się często bardzo odmiennymi czytelniczymi upodobaniami. I w końcu – zmuszeni do podjęcia próby pokonania (rzeczywistych? urojonych?) ograniczeń, zwłaszcza tych wynikających z wykształcenia (studiowanie różnych kierunków to nie tylko inne przedmioty, lektury, metodologie, ale przede wszystkim odmienne sposoby myślenia, patrzenia na otaczającą rzeczywistość, w tym także na kulturę i sztukę).

Książka jest I tomem serii „Wykłady Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu” pod red. Michała Traczyka i Rafała Wójcika.

 

SPIS TREŚCI

Jerzy Szyłak, Kadr komiksowy jako obrazek narracyjny

Jakub Jankowski, Tworzenie znaczenia w komiksie poprzez kadrowanie i kompozycję plansz

Filip Bąk, O znaczeniotwórczych możliwościach dymków i chmurek

Przemysław Zawrotny, Ile jest komiksowości w komiksie?

Tomasz Żaglewski, Gdy film udaje komiks – o przenikaniu się języków wizualnych

Wojciech Birek, Stylistyka graficzna komiksów Krzysztofa Gawronkiewicza – próba charakterystyki

Justyna Czaja, Kolory i ich funkcja w powieści graficznej Zaduszki Rutu Modan

Michał Traczyk, Malarz rysuje komiksy. O Sasnalu

Paweł Sitkiewicz, Test na ojcostwo. Czy Rodolphe Töpffer wymyślił komiks?

 

Zamów